s.

agonotheta, gymnasiarch, agonistarch;
president or chief of a ceremony, assembly, combat, show;
*expositor, exhibiter.

s.

ἁγωνοθέτης agonotheta, certaminum arbiter, auctor solemnitatis ἁθλοθέτης , ἁθλοθέτηρ munerarius certaminis. Որ դնէ կամ կարգէ զհանդէս մրցարանի. վերակացու մրցանաց, եւ պսակիչ մրցողաց. որ եւ Նահատակադիր. Ճգնադիր. մարտադիր.

Երկնաւոր հանդիսադիր (վկայից). (Շար.։ Լմբ. սղ.։)

Հանդիսադրին քրիստոսի եկեալ. (Դիոն. եկեղ.։)

Հանդիսադիր մերոյ մարտին՝ չէ ի ցեղէ հողեղինին. (Շ. եդես.։)

Ի հանդիսադրէն ոչ պսակեցան. (Խոսր.։)

Ցուցանէ միշտ զհանդիսադիրն հանդիսակից գոլ նոցին. (Երզն. մտթ.։)

Զմիտսն առ հանդիսադիրն աստուած հաստատէին. (ՃՃ.։)

Իսկ (Յհ. կթ.)

Հանդիսադիրք մարտիցն փախստեայք լինէին. իբր զօրագլուխք։

Լայնաբա, Գլխաւորն ի մէջ մրցողաց, եւ յորդորիչ կամ խրախուսիչ նահատակակցաց.

Հանդիսադիրն ամենեցուն ղեւոնդիէ սուրբ վարդապետն. (Շար.։)

Զկենակից ամուսին իմ, որ եղեւ հանդիսադիր ինձ այսմ երանաւոր կոչմանս. (ՃՃ.։)