s.

στέναγμα, στεναγμός suspirium, gemitus. Արմատ Հառաչելոյ, որպէս Հառաչանք. հառաչումն. իսկ արմատ իւր է Հաչ. հաչիւն. որ եւ Հեծ. հեծութիւն։

Մեծ համարիս զհառաչ հոգւոյ. (Նար. ՟Ի։)

Ի խորս ըմբռնեալ չարաց՝ դիցի հառաչ. (Սկեւռ. լմբ.։)

Հառաչս ահագինս ստորաբերեալ ի սրտէ իւրմէ. (ՃՃ.։)

Լսէ զհառաչս սրտի հեծութեան. (Բենիկ.։)

Ամենեքեան առ հասարակ հեծեծելով երկնեցին՝ հառաչս ի վեր առ արարիչն առաքելով. (Եպիփ. ծն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արտօսրահառաչ

Բազմահառաչ

Դառնահառաչ

Լալահառաչ

Հառաչալիր

Հառաչական

Հառաչակուլ

Հառաչանք, նաց

Հառաչեմ, եցի

Հառաչիւն

Հառաչումն, ման

Մեծահառաչ

Միահառաչ

Voir tout