adj.

Դէմ ընդդէմ եդեալ, նեցուկ, կամ հաստատուն եւ կարծր ինչ.

Ի փորուածս մեկնութեան երից հաստադիմակայիցն զօդ եւ կապուած աշխարհիս բաղկանալ. (Տօնակ.։)