adj.

stable, firm, well built.

adj.

Հաստատուն շինուածով. ամրակառոյց.

Զգերեզման շիրմին սանատրկոյ արքային ոչ կարացին բանալ վասն անհեգեգ սկայագործ հաստաշինած ճարտարագործ արարածոցն. (Բուզ. ՟Դ. 24։)