s.

south wind, auster.

s.

Հողմն հարաւային.

Հարաւահողմ վնասակար. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

adj.

Առաւել՝ ա. իբր հարաւահողմեան. եւ Սեպհական հարաւային ազգի արաբացւոց.

Աւուրք ջերոտ հարաւահողմն գարուն դրանցն բանալոյ. (Ագաթ.։)

Հարաւահողմ մահաբեր խորշակ։ Մահաշունչ հարաւահողմ խաբէութիւն։ Ի հարաւահողմ խաբէութենէ հեթանոսաց։ Որ ի հարաւահողմն հագարու հասին. (Յհ. կթ.։)