adj.

ἐκατοστός centesimus. որ եւ ՀԱՐԻՒՐԵՐՈՐԴ. Վերջինն հարիւր թուոց. յետինն ի հարիւրս. եւ Հարիւրաւոր. հարիւրեակ. հարիւրերորդ.

Յամին հարիւրորդի քառասներորդի եւ այլն. (՟Ա. Մակ. ՟Ա. 21։ ՟Բ. 70։ ՟Զ. 16։)

Հարիւրորդ երկրորդ սաղմոսն. (Նար. ՟Ժ՟Ա։)

Ի հարիւրորդ թուոյ անտի՝ որ ի յերկինս են, մի ոչխար անուանէ զմարդիկ. (Իգն.։)

Ի հարիւրորդ թուէն մոլորեալ. (Լմբ. պտրգ.։)

s.

Հարիւրորդ մասն, կամ բաժին.

Հարիւրորդս մտից նախնիս հրամայեալ. (Փիլ. քհ.։)

Տոկոսիք եւ հարիւրորդք. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 3։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հարիւրորդալիտր

Հարիւրորդակալ

Հարիւրորդական

Հարիւրորդակրամ

Հարիւրորդամեդր

Հինգհարիւրորդ, աց

Չորեքհարիւրորդ, ի

Վեցհարիւրորդ, աց

Voir tout