s.

Հարկս տալն. հարկատու լինելն. ստրկութիւն. ծառայութիւն.

Ի բաց կալով ի հարկատուութենէ շապհոյ։ Դադարեցին ի հարկատուութենէ արքային յունաց, կամ նոցա. (Արծր.։ Ղեւոնդ.։)

Ծառայեաց եւ ինքն ոդւոցն յակոբայ հարկատուութեամբ. (Վրդն. ծն.։)

Ազատք եւս ի զազրալի եւ ի ծառայական գարշելեացն հարկատուութենէ. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հարկատուութիւն հարկատուութիւնք
accusatif հարկատուութիւն հարկատուութիւնս
génitif հարկատուութեան հարկատուութեանց
locatif հարկատուութեան հարկատուութիւնս
datif հարկատուութեան հարկատուութեանց
ablatif հարկատուութենէ հարկատուութեանց
instrumental հարկատուութեամբ հարկատուութեամբք