s.

act of paying tribute;
thraldom, servitude.

cf. ՀԱՐԿԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ.

Ի հարկատրութիւն կացուցանել զաշխարհս. (Փարպ.։)

Ընդ հարկատրութեամբ լինել. (Ճ. ՟Ա.։)

Ծառայել կամ հնազանդիլ հարկատրութեամբ։ Գալ նմա ի հնազանդութիւն հարկատրութեան. (Ղեւոնդ.։ եւ Պտմ. վր.։)

Ծառայութեամբ եւ հարկատրութեամբ դրամոց։ Կորուսիչ արծաթոյն իբրեւ տեառն կայ ի հարկատրութեան. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Զ։ Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Զ։)

Ի զինուորական հարկատրութիւն համարով կարգեցան. (Բրս. ՟խ. մկ.։)

Կամ Հարկաւորելն. ստիպումն.

Եղեւ տունն առանց երկաթոյն շինեալ ի հարկատրութիւն աստուծոյ. (Եփր. աւետար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հարկատրութիւն հարկատրութիւնք
accusatif հարկատրութիւն հարկատրութիւնս
génitif հարկատրութեան հարկատրութեանց
locatif հարկատրութեան հարկատրութիւնս
datif հարկատրութեան հարկատրութեանց
ablatif հարկատրութենէ հարկատրութեանց
instrumental հարկատրութեամբ հարկատրութեամբք