adj.

nuptial, hymeneal, bridal, spousal;
— զօդ, hymen;
— սէր, conjugal love;
զգեստ —, nuptial robe.

adj.

ՀԱՐՍԱՆԵԿԱՆ γαμικός nuptialis. որ եւ ասի ՀԱՐՍՆԱԿԱՆ. Սեպհական հարսանեաց.

Փակի առագաստն յաղագս շիջանելոյ հարսանեկան հարսանեացն ջահից. (Յճխ. ՟Ի՟Գ։)

Հարսանեկան ղամպարք եւ ջահք շիջանէին. (Լմբ. յովն. (այն է բանն Փիլոնի, որ գրի Հարսնական։))