s.

marriage-place;
bride-chamber;
talamus, nuptial-bed;

fig.

Holy Church, etc.

s.

νυμφών domus nuptiarum, et sponsi sponsaeque thalamus. Բնակարան հարսին եւ փեսայի. տուն հարսանեաց. եւ Առագաստ. ասի եւ Փեսայարան. ըստ հոմաձայնութեան յն. նիմֆօն, ռմկ. հարսնեց տուն. եւ հարսի փեսի խուցը.

Աստուածային սքանչելեօքն զուարճացոյց զհարսնարանն՝ զջուրն ի գինի փոխարկելով. (Ճշ. ձ։ եւ Մաշտ.։)

Ի ներքս մտէք յանարատ հարսնարանն. (Նիւս. երգ.։)

Ոչ հարսնարանին խնճոյիւք, այլ փեսային անձկութեամբ մաշիմ. (Նար. ՟Ժ՟Բ։)

Եկեղեցի՝ հոգւոցն հարսնարան։ Առագաստն վերին՝ հարսնարան անմահ բանին։ Մի՛ հարսնարանին արտաքոյ գտցուք։ Վերին հարսնարան. (եւ այլն. Խոսր.։ Շ. թղթ. եւ եվես։ Յիսուս որդի.։ Մաշտ.։)

Հարսնարան անմահ արքային։ Հարսնարան արանց արդարոց. (Շար.։)

Հարսնարան լուսոյ. (Տաղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հարսնարան հարսնարանք
accusatif հարսնարան հարսնարանս
génitif հարսնարանի հարսնարանաց
locatif հարսնարանի հարսնարանս
datif հարսնարանի հարսնարանաց
ablatif հարսնարանէ հարսնարանաց
instrumental հարսնարանաւ հարսնարանաւք