s.

bridesmaid;
paranymph.

s.

Հարսնածու. մերձաւոր հարսին. հարսնքուր. եւ Փեսաւէր. արուսպէր.

Դու հարսն անդնդոց եղեր (մեղօքՕ, եւ դեւքն եղեն քեզ հարսնաւէրք. (Մարաթ.։)