adj.

probable;
persuasive.

cf. ՀԱՒԱՆԱԿԱՆ, որպէս Հաւանօղ.

Կամաւորապէս եւ հաւանողական հաճութեամբ. (Նար. ՟Ժ՟Ե։)

Եւ որպէս Հաւանեցուցիչ.

Զոմանս հաւանողականաւ, իսկ զոմանս բռնաւորականաւ. (Յհ. կթ.։)