adj.

equally distributing.

adj.

Հաւասար կամ անխտիր բաշխօղ.

Հաւասարաբաշխ տանուտէր. (Սկեւռ. լմբ.։)

Նոյ՝ արդար, հաւասարաբաշխ՝ աստուծոյ, երկրի, հոգւոյ եւ մարմնոյ, իւրոցն եւ օտարաց. (Վրդն. ծն.։)

Կամ Հաւասար բաշխեալ.

Ըստ աննախանձ եւ հաւասարաբաշխ շնորհի քո. (Սկեւռ. լմբ.։)