cf. ԶՈՒԳԱԹԻՒ. ἱσάριθμος totidem.

Ըստ ճըռացն ողկուզիցն եւ թուոյն թզիցն (գողացելոց) հաւասարաթիւ սոցունց զգանս ընկալցի. (Պղատ. օրին. ՟Ը։)

Ընդ նորին սրբազան հեղմանն (մեռոնի երիցս ի ջուրնձ հաւասարաթիւ զսրբազան քաղցրաձայնութիւնն աստուածընկալ մարգարէիցն փչման բարբառեալ. (Դիոն. եկեղ.։)