s.

syllogism.

s.

συλλογισμός syllogismus, ratiocinatio, argumewntatio. Հաւաքումն բանի տրամաբանութեամբ. քաղումն եզրակացութեան յառաջարկութեանց. ձեռնարկութիւն անվրէպ.

Մասն իմաստասիրութեան է հաւաքաբանութիւն։ Ապացուցական հաւաքաբանութիւն, եւ այլն։ Բազում առաջարկութիւնս կարօղ է դնիլ ի հաւաքաբանութեան. եւ աստուստ եւ անուն հաւաքաբանութեան գտաւ, որ նշանակէ բաղհաւաքումն, սակս բազում ինչ միանգամայն հաւաքաբանելոյ. (Անյաղթ վերլծ. արիստ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հաւաքաբանութիւն հաւաքաբանութիւնք
accusatif հաւաքաբանութիւն հաւաքաբանութիւնս
génitif հաւաքաբանութեան հաւաքաբանութեանց
locatif հաւաքաբանութեան հաւաքաբանութիւնս
datif հաւաքաբանութեան հաւաքաբանութեանց
ablatif հաւաքաբանութենէ հաւաքաբանութեանց
instrumental հաւաքաբանութեամբ հաւաքաբանութեամբք