որ եւ ՀԵՂՁՈՒՄ. πνίγω suffoco. (լծ. եղծանել, եւ հեղեղել) Հեղձուցանել. խեղդել. եւ Հեղձամղձուկ առնել. խղդել.

Ածէ ձանձրութիւն, եւ զմօր գութ, եւ հեղձանէ ի խորհրդոցն. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Եհեղձ զնա առիւծ. (Նախ. ՟գ. թագ.։)

Բայց ես ախտիւ մարմնականին՝ միայն չհեղձի զանձն ի ծովին. (Յիսուս որդի.։)