s.

suffocation;
choking;
pressure.

s.

πνιγμός, πνίγμα suffocatio. Հեղձանելն, իլն. խեղդումն. խղդելը, խըղդըւիլը.

Զառեալ կենդանիսն ապրեցուցանէր եւեթ ի ջրոցն հեղձմանէ. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ը։)

Ոչ եթէ յայն իրս հեղձման հաստատեաց զնոսա. (Եփր. ծն.։)

Ի հեղձմանէ կենցաղոյս ալեաց, կամ ծփանաց մեղաց. (Նար. ՟Հ՟Ե. ՟Ղ՟Բ։)

Հեղձմամբ վճարէին ի կենաց. (Ղեւոնդ.։)

Սատակմամբ անդրանկացն, եւ հեղձմամբ ի ջուրսն. (Նախ. իմ.։)

Զբազումս առ խեղդս եւ առ հեղձմունս ածել. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 42։)

Լայնաբար՝ որպէս Յափրութիւն կամ նեղութիւն սրտի.

Մի կերակուր ոմանց բաղձանս բերէ եւ յօժարութիւն, եւ նոյն այլոյ ումեմն հեղձումն եւ պակումն. (Կլիմաք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հեղձումն հեղձմունք
accusatif հեղձումն հեղձմունս
génitif հեղձման հեղձմանց
locatif հեղձման հեղձմունս
datif հեղձման հեղձմանց
ablatif հեղձմանէ հեղձմանց
instrumental հեղձմամբ հեղձմամբք