s.

outpouring, spreading abroad;
effusion, dispersion.

s.

Հեղուլն եւ հեղեալ գոլն (ըստ ամենայն նշ. ն. եւ կ)

Հեղումն կամ հաղմունք արեան. (Եփր. ՟Թ. 22։ Խոր. ՟Բ. 29։ Եղիշ. ՟Ե. եւ այլն։)

Որպէս ճարպոյ ինչ հեղման. (Խոր. ՟Ա. 15։)

Ըստ հեղման շողոյն նրբելոյ. (Խոր. աշխարհ.։)

Բոցոյ կամ ջերմութեան հեղումն. (Լմբ. սղ.։)

Հեղումն շնորհաց, կամ ողորմութեան. (Խոսր.։ Ոսկ.։)

Որ եւ զնոցին (հրեշտակաց) շարժումն լուսաւորէ՝ առ նոսին աստուծոյ հեղմամբ. (Լմբ. իմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հեղումն հեղմունք
accusatif հեղումն հեղմունս
génitif հեղման հեղմանց
locatif հեղման հեղմունս
datif հեղման հեղմանց
ablatif հեղմանէ հեղմանց
instrumental հեղմամբ հեղմամբք