ՀԵՆԳՆԱԿԱՆ ՀԵՆԳՆԱՒՈՐ. cf. ՀԵԳՆԱԿԱՆ.

Հա՛պա ... է եւ հենգնական. որպէս աստ ըստ ճառին հենգնէ. (Գէ. ես.։)

Հենգնաւոր առակագրութեամբ՝ ողբականօք շարայարմարեալ. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)