adj.

easy to comprehend, obvious, plain, intelligible, clear, evident;
pleasant, commodious.

adj.

Հեշտեաւ ընկալեալ կամ ընդունելի. դիւրալուր. դիւրիմաց. եւ Հեշտացուցիչ. ախորժելի. հեշտալի.

Հեշտընկալ եւ դիւրահաս տխմարագունիցն, կամ հեշտընկալք եւ դիւրահասոյցք տխմարագունիցն լինիցին. (Ագաթ.։ եւ Կորիւն.։)

Հեշտընկալ առնիցէ այնոցիկ, որք յայնժամ լսէին. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 29։)

Հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոց շահից. (Պիտ.։)

Զաթոռ հեշտընկալ ցանկութեան աղաւնեվաճառացն կործանեաց. (Արշ.։)