ՀԵՐԱ կամ ՀԷՐԱՅ. Ἤρα aer, Juno. որ եւ ՀԵՌԱ, ՀԵՌԱՍ, եւ այլն. Բառ յն. ի՛րա որ եւ Այեր. այսինքն օդ, եւ Չաստուածուհի օդոյ.

Հերա զօդ (նշանակէ). (Փիլ. տեսական.։)

Զարամազդ առասպելաբանէ, եւ զհէռա։ Ի ձեռն միջնորդութեան հեռիայ։ Հէրայ որպէս վերատեսուչ գոլով լծակցութեան. զի հէրայ ըստ նոցա օդ է. (Նոննոս.։)

Զարամազդ երկնից ասել արարիչ, եւ զհեռաս օդոյ. (Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Բ։)