adj.

Հիանալի եւ հրաշալի. սքանչելահրաշ. հրաշափառ.

Հիահրաշ փայլմամբ։ Ո՛վ հիահրաշ տիպ գերազարդեալ։ Գեր քան զբնութիւն հիահրաշ սքանչելեօք. (Թղթ. դաշ.։ Ճ. ՟Ը.։ Գանձ.։)

Հիահրաշ աւուրս խորհուրդ (աւագ ուրբաթու). (Տօնակ.։)