adj.

wonderful, surprising, marvelous, astonishing, stupendous, ravishing, charming.

Հիանալոյ արժանի. սքանչելի. սխրալի.

Նշանն յոյժ փառաւոր էր եւ հիանալի. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 20։)

Ահագին միանգամայն եւ հիանալի։ Իբրեւ զհիանալի գործս սքանչելեաց։ Հիանալիք բազմաժողովն ցուցանիլ լսողաց. (Պիտ.։)