cf. ՆԻՒԹԱՊԷՍ.

Նշանակէ մարթա զայնպիսին, որք ի տունս իւրեանց ընդունին զքրիստոս հիւթապէս, եւ մարմնաւորաբար ի հոգիս իւրեանց. իսկ մարիամ զայնոսիկ՝ որ հոգեւորապէս ընդունին զքրիստոս. (Մեկն. ղկ.։)