s.

Հոգ տանելն. խնամատարութիւն. հոգաբարձութիւն.

Ի բազում հոգատարութեան տայ նմա վայելել։ Բազում առնէր զհոգատարութիւն նոցա. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 30. 36։)

Սքանչացի՛ր ընդ վարդապետին հոգատարութիւն. (Բրսղ. մրկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հոգատարութիւն հոգատարութիւնք
accusatif հոգատարութիւն հոգատարութիւնս
génitif հոգատարութեան հոգատարութեանց
locatif հոգատարութեան հոգատարութիւնս
datif հոգատարութեան հոգատարութեանց
ablatif հոգատարութենէ հոգատարութեանց
instrumental հոգատարութեամբ հոգատարութեամբք