adj.

ՀՈԳԵԶԱՐԴ կամ ՀՈԳԷԶԱՐԴ. Հոգւով զարդարեալ, զարդարիչ հոգւոյ.

Անանիայի հոգեզարդ եւ մտավարժ փիլիսոփայի. (Նար. յիշ. կուս.։)

Դորոթէոսի հնագոյն առն հոգեզարդի եւ մարտիւրոսի. (Ճ. ՟Զ.։)

Հոգէզարդ հայրս մեր (գրիգոր), եւ եղբայրս տրդատ. (Թղթ. դաշ.։)

Հոգեզարդ առաքինութիւն. (Մաշտ.։)

Վերայայտէ զիմանալի եւ զհոգէզարդ շնորհս բաշխութեանցն մասունս։ Հոգէզարդ եւ իմանալի զգայարանօք շօշափեալ. (Անան. եկեղ։)