adj.

joyous, gay, jovial, jocund, jolly.

adj. adv.

Հոգւով զուարճացեալ, ուռճացեալ. կամ Զուարճացուցիչ հոգւոյ. հոգեպարար.

Զանպարագիր երրորդութեանն հոգէզուարճ բղխումն յինքն ճառագայթափայլեալ. (Յհ. կթ.։)

Հոգեզուարճ իմաստութեամբ առլցեալ. (Արծր. ՟Դ. 2։)

Լուեալ հոգէզուարճ հայրապետին աղուանից ուխտանիսի. (Կաղանկտ.։)

Առողջութեամբ բազմուրախ հոգէզուարճ հասանէր յաշխարհն իւր. (անդ։)

Հոգեզուարճ նուագարանօք վերագոչեսցուք. (Ոսկիփոր.։)