adj. adv.

Առաւել հոգեւոր. եւ Հոգեւոր օրինակաւ.

Փոփոխումն լիցի ի հոգեւորագոյնսն. (Եւագր. ՟Ժ։)

Զառաջի եդեալ խորհուրդն ե՛ւս հոգեւորագոյն դնէ. (Լմբ. սղ.։)

Իմաստնագոյնս իմաստասիրելի է ի միասին եւ հոգեւորագոյնս. (Ածաբ. աղք.։)