adj.

kneaded or formed of earth, earthly, terrestrial.

adj.

Ի հողոյ զանգեալ. հողանիւթ. հողեղէն.

Հողազանգուածն բնութեամբ մարտուցեալ։ Հողազանգուածն քանակութեան մսեղէն էութեան. (Նար. ՟Ձ՟Բ. եւ Նար. խչ.։)

Ի հողազանգուած բնութենէս մերմէ. (Տօնակ.։)