ՀՈՂԱԿՈՅՏ ԲԼՈՒՐ. cf. ՀՈՂԱԲԼՈՒՐ.

Կուտեսցէ հողակոյտս. (Ամբ. ՟Ա. 10։)

Իբրեւ զկարկառս եւ զհողակոյտս. (Գէ. ես.։)

Նստան առ նմա իբրեւ ի վերայ հողակուտի մեռելոց. (Իսիւք.։)

Հողակոյտ բլուրս, կամ բլրոյն. (Պիտ.։ Նար. խչ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հողակոյտ բլուր

Voir tout