adj.

որ գրի եւ Հողեղէնագոյն. Առաւել հողեղէն. երկրաւոր. մարմնաւոր.

Բաղկացութիւն մարմնաձեւ հողեղէնագոյն եհաս զգայութիւն։ Ստեղծեալն միտք հողեղէնագոյն. (Փիլ. այլաբ.։)