adj.

bringing, causing or producing wind.

adj.

Բերօղ զհողմ, եւ բերեալ ի հողմոյ. հողմավար.

Շիջուցեր զհուրն հողմաբեր ցօղովն. (Շար.։)

Ի հողմաբեր թօթափմանց փոթորկացն. (Պտմ. աղեքս.։)