adv.

like the wind.

adj.

Ըստ օրինակի կամ զօրէն հողմոյ.

Զանբաւութիւն ջուրցն հեղեղաց հողմօրէն շնչմամբ վերստին ցամաքեցուցանէր. (Վահր. երրդ.։)