va.

to fan, to blow, to revive a fire.

ն.

ἁναρρυπίζω flabello, sive flatu excito. որ եւ ՀՈՎՀԱՐԵԼ. Հովել. զովացուցանել կամ արծարծանել հողմով. հովահրել, եւ հովթըփել.

Եւ ոչ մի ինչ սիք ոչ հովահարիցէ զբոցն. (Նիւս. կազմ.։)

Մինչ ննջէր ի տօթի, հրեշտակ տեառն հովահարէր նմա. (Վրք. հց. ձ։)