s.

shepherd's dwelling.

s.

Վանք հովուաց, որպէս առ բեթղեհէմաւ. փարախ. եւ Եպիսկոպոսարան.

Ժողովելն ի հովուանոցն։ Ընթեռնուն ի հովուանոցսն. իսկ առ մսրովն սաղմոսել։ Ի հովուանոցէն գան ի բեթղեհէմ. (Տօնակ.։)

Արդ ժողովեալ ի հովուանոցսն եկեղեցի քրիստոսի. (Արշ.։)

Եւ ի նոյն հովուանոցի երգէ եկեղեցի. (Կամրջ.։)