s.

Հպարտանալն. հպարտութիւն. սնապարծութիւն.

Ապա թէ ոք երթիցէ ամբարտաւանութեամբ՝ հպարտանօք ի ցոյցս տեսողաց. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հպարտանք
accusatif հպարտանս
génitif հպարտանաց
locatif հպարտանս
datif հպարտանաց
ablatif հպարտանաց
instrumental հպարտանաւք