vn.

to approach, to go or come near to.

cf. ՀՊԻԼ.

Հպաւորիմ դաշն հաստատել. (Նար. ՟Հ՟Ա։)

Սերովբէք ոչ հպաւորին՝ շուրջ թռուցեալք. (Ճ. ՟Գ.։)

Մաքրութեամբ մտաց հպաւորեալ յամենավայելուչ մաքրութիւն. (Լմբ. պտրգ.։)