adj.

Արկեալ զիւրեւ կամ կրօղ յինքեան զհուր. հրատեսիլ. հրազինեալ.

Հրազգեստ ցուցեալ ի միգի. (Պրպմ. ձ։ Ճ. ՟Գ.։)

Տո՛ւր ինձ զքո սիրտ, տո՛ւր ինձ զքո միտդ, զի զնա հրազգեստ արարից։ Որք ոչ իմաստութեամբ հրազգեստք լինիցին, անմիտ են. (Եփր. աւետար.։)