adj.

admirable, wonderful;
astonishing, surprising.

adj.

Հրաշալի որպիսութեամբ. զարմանազան. սքանչելի. սխրալի. ահաւոր.

Տաճար հրաշազան։ Հրաշազան խաչ, կամ պատկեր, եկեղեցի, տեսիլ, յօրինուած, գործք, պատուհաս. (Յհ. իմ. եկեղ. ։ Նար. խչ.։ Ճ. ՟Ա.։ Հ. կիլիկ.։ Արծր. ՟Ա. 15։ Երզն. լս.։ Տօնակ.։ Ոսկ. ես.։ Նչ. եզեկ.։)

Ովրիգենէս՝ հրաշազան եւ մեծարգի եցոյց զեօըանասնիցն թարգմանութիւնս քան զայլոցն. (Շիր. քրոն.։)

Եւթաղ հրաշազան յօրինուածովք զառաջաբանս կարգեաց. (անդ։)