adj.

fiery;

s. ast.

Mars.

adj.

Հրային. հրանուտ. հրախառն, հրով.

Հրաւորս ի ձեռն իւրոյ զօրուն զոհս աստուածոցն կատարէր. (Պտմ. աղեքս.։)

s.

ՀՐԱՒՈՐ. գ. Հրատ մոլորակն.

Լուսնթագի, հրաւորի, արուսեկի եւ այլն։ Արեգական, հրաւորին եւ այլն. (Փիլ. ել. ՟Բ. 75. եւ Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հրաւոր հրաւորք
accusatif հրաւոր հրաւորս
génitif հրաւորի հրաւորաց
locatif հրաւորի հրաւորս
datif հրաւորի հրաւորաց
ablatif հրաւորէ հրաւորաց
instrumental հրաւորաւ հրաւորաւք