adj. adv.

ՀՐՃՈՒԱԼԻ ՀՐՃՈՒԱԼԻՐ ՀՐՃՈՒԱԼԻՑ. Լի կամ լցեալ հրճուանօք. ցնծալից. ուրախալից.

Հրճուալի ձայնիւ օրհնէր զաստուած. (Ճ. ՟Ա.։)

Հրճուալիր բերկրալից ուրախութեամբ բարգաւաճեալ. (Զքր. կթ.։)

Հրճուալից էին։ Հրճուալից կենացն. (Պիտ.։)

Բոլոր անձամբ հրճուալից լինի. (Համամ առակ.։)

Պարք աստեղացն հրճուալից փայլեն. (Զքր. կթ.։)

Հրճուալից զուարճանան. (Պիտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հրճուալիր

Հրճուալից

Voir tout