s.

uncle, father's brother.

s.

πατράδελφος patronus ἁδελφός τοῦ πατρός patris frater. Եղբայր հօրն. հօրեղբար ...։ (Ղեւտ. ՟Ի՟Ե. 49։ Թուոց. ՟Ի՟Է. 32. եւ այլն։)

Ոչ թողում հօրեղբօր իմում։ Տրտունջ զհօրեղբօրէն իւրմէ. (Խոր. ՟Գ. 22. եւ 31։)