s.

draught, drawing, traction;
shooting;
attraction;
tendency, inclination;
attachment;
— շնչոյ, respiration, breathing;
— ըմպելեաց, draught, gulp;
— վառարանի, the draught of a chimney.

s.

Ձգելն, եւ իլն. ըստ ամենայն նշ. որպէս Տարածումն. ձկտումն. բերումն. եւ Քարշումն. եւ Ընկեցումն.

Ձեռաց ձգումն։ Ձգմամբ անարատ ձեռին քո ի նմա։ Ոչ ձեռինդ միայն ձգմամբ հպաւորութեան։ Զձեռացդ ձգումն առ ցասումն։ Ձգումն երկնից (խորանաձեւ). (Ածաբ. մկրտ.։ Շար.։ Նար.։ Տօնակ.։)

Յաղագս ելեքառոնացն ձգմանցն, եւ հերակլեան քարանցն. (Պղատ. տիմ.։)

Յանհունս հասանեն այսց բանից ձգմունք. (Գր. տղ. թղթ.։)

Լուսոյն ձգումն. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Ի ձգմանէ սիրոյ. (Լմբ. պտրգ.։)

Ձգումն ըմպելեաց, շնչոյ. (Նար. ՟Լ՟Ա։ Նիւս. կազմ.։)

Ձգումն քարանց. (Ոսկ. ի մելիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ձգումն ձգմունք
accusatif ձգումն ձգմունս
génitif ձգման ձգմանց
locatif ձգման ձգմունս
datif ձգման ձգմանց
ablatif ձգմանէ ձգմանց
instrumental ձգմամբ ձգմամբք