pl. s.

horses.

s.

ՁԻԱՆ կամ ՁԻԱՆՔ. Իբր Ձիք. երիվարք.

Իբրեւ կազմեցան ձիանն։ Խոյս տուեալ ի բաց վարեցին զձիանս իւրեանց. (Պտմ. աղեքս.։ Փարպ.։)

Խաշինք ունի անթիւ բանակ, շատ գէր ձիան՝ որձ եւ մատակ. (Շ. առակք.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ձիանդամ

Voir tout