adj.

bearing snow;

s.

great abundance of snow;
snow storm;

fig.

calamity, evils, pain, grief.

s.

νιφάς, νεφετός nix confertim cadens, nimbus. ասի ըստ յն. եւ Եզք ձեան. ձիւն. Բերումն ձեան. ձիւն առատ, կամ հանդերձ բքով, կամ անձրեւով. ձուն, բուք.

Որպէս ձիւնաբեր ամարայնի տօթացելոյ օգնական է։ Ձիւնաբեր եղեւ յոյժ. (Առակ. ՟Ի՟Ե. 13։ ՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 22։)

Զաստուածային շնորհն՝ ձիւնաբերին նմանեցուցանէ, որ ի տապոյ աշխատութեանց մեղաց առաքինութեամբ զովանան. ձիւնաբեր ամարանի՝ օգնութիւնն աստուծոյ. (Համամ առակ.։)

Ձիւնաբերք, եւ կարկուտք։ Ձիւն յաճախ ի վայր բերեալ՝ ձիւնաբեր անուանեալ եղեւ։ Զարմանալի ձիւնաբերից հոսմունքն. (Արիստ. աշխ.։)

Բալաձիգն, եւ ձիւնաբերք. (Շիր.։)

Նմանութեամբ՝ Փորձութիւնք. վիշտք.

Բիւրապատիկ տրտմականացն ձիւնաբեր ի վերայ հոսիցին։ Բազում եւս ձիւնաբերս յանձին կուտեալ. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 15։ ՟Բ. 8։)

Իսկ ՟Ա. իբր Ձիւնական.

Եւ ձիւնաբեր բերմունք լինին ձմեռնական. (Երզն. ոտ. երկն.։)