adj.

snow-coloured, as white as snow, snowy.

adj.

Որ է ի գոյն ձեան. ձիւնատեսիլ. սպիտակ յոյժ. որ եւ ՁԻՒՆԱԹՈՅՐ.

Ձիւնագոյն ջորւոջն արքունականաց. (Ոսկ. ապաշխ.։)