va.

to put or arrange an army in order of battle, to draw up, to marshal, to array.

ն.

ՃԱԿԱՏԵՄ ՃԱԿԱՏԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. παρατάσσω, παρεισάγω aciem instruo, induro. Ճակատ յարդարել. կարգել զզօրն ընդդէմ թշնամեաց. ի ճակատ հանել.

Եւ այս իսկ սատանայի խարդախութեանն գործ է, ընդդէմ ճշմարտութեան զմոլորութիւնն ճակատել. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 21։)

Ընտրեաց յամենայն երիտասարդաց իսրայէլի, եւ ճակատեցոյց ընդդէմ ասորւոց։ Զզօրսն սփռեաց ճակատեցոյց ի մարտ պատերազմի. (՟Բ. Թագ. ՟Ժ. 9։ ՟Ա. Մակ. ՟Զ. 33։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ճակատեցուցանեմ
դու ճակատեցուցանես
նա ճակատեցուցանէ
մեք ճակատեցուցանեմք
դուք ճակատեցուցանէք
նոքա ճակատեցուցանեն
Imparfait
ես ճակատեցուցանեի
դու ճակատեցուցանեիր
նա ճակատեցուցանէր
մեք ճակատեցուցանեաք
դուք ճակատեցուցանեիք
նոքա ճակատեցուցանեին
Aoriste
ես ճակատեցուցի
դու ճակատեցուցեր
նա ճակատեցոյց
մեք ճակատեցուցաք
դուք ճակատեցուցէք
նոքա ճակատեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ճակատեցուցանիցեմ
դու ճակատեցուցանիցես
նա ճակատեցուցանիցէ
մեք ճակատեցուցանիցեմք
դուք ճակատեցուցանիցէք
նոքա ճակատեցուցանիցեն
Aoriste
ես ճակատեցուցից
դու ճակատեցուսցես
նա ճակատեցուսցէ
մեք ճակատեցուսցուք
դուք ճակատեցուսցջիք
նոքա ճակատեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ճակատեցուցաներ
դուք մի՛ ճակատեցուցանէք
Impératif
դու ճակատեցո՛
դուք ճակատեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ճակատեցուցանիջիր
դուք ճակատեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ճակատեցուսջի՛ր
դուք ճակատեցուսջի՛ք