s.

marsh, morass, swamp, fen, bog, slough, quagmire.

s.

ՃԱՀԻՃ ἔλος, λίμνη stagnum, palus, lacus. Վայր ճախճախուտ. մարգճակ. եղտիւր. խաղ. ջրակոյտ. լիճ.

Արարից զանապատն ի ճահիճս ջուրց. (Ես. ՟Խ՟Ա. 18։)

Արար զանապատն ի ճահիճս ջուրց. (Սղ. ՟Ճ՟Զ. 35։)

Ճահիճ. ժողով ջրոց, կամ կայո՛ւն ջուր. (Հին բռ.։)