s.

claw, talon;
lobster's or crab's claws.

s.

Մագիլ. ճիրան ...։ (Գաղիան.։)

Ագռաւն ճապռով տանէր զհաց երանելոյն. (Բառ. ստեփ. լեհ.։)

Իսկ ի Բժշկարանի, ճապուռն մեկնի եւ ճաղտէ. քրմանի կամ էրմանի չաման։