adj.

Ո ձգէ արձակէ զճառագայթս. լուսասփիւռ.

Լինել լուսաւորացդ ճառագայթաձիգք. (Ագաթ.։)

Ամանն (լուսաւորաց)՝ որ ունի զճառագայթաձիգ կերպսն. (Պիտ.։)

Ծիծաղելով ծովուն, արեգակնային ի վերայ խաղալով ճառագայթաձիգ ճեմականացն յելս եւ ի մուտս. (Արծր. ՟Ա. 11։)